Tuesday, March 1, 2016

Zdarzyło się w lutym

14.02 - Walentynki

W dniu św. Walentego pamiętamy także o naszych przyjaciołach i ukochanych członkach rodziny - mamie, cioci, szwagrze, bratanku (i innych), którym to wysyła się kartki z życzeniami oraz wręcza drobne upominki i słodycze.
W III wieku n.e. cesarz Klaudiusz II borykał się z obroną Cesarstwa Rzymskiego przed najazdem Gotów. Zdaniem cesarza, niezamężni mężczyźni byli lepszymi żołnierzami i dlatego tymczasowo zabronił zawierania małżeństw. Klaudiusz wymusił również na Senacie prawo, według którego należało oddawać boską cześć jemu oraz poprzedniemu cesarzowi Gallienusowi.
Święty Walenty - (biskup) sprzeciwił się woli cesarza i potajemnie udzielał ślubów. Nie chciał również uznać Klaudiusza za wcielenie boga. W efekcie tego, św. Walenty skazany został na śmierć. Wyrok wykonano w dniu 14 lutego 269 n.e.
Według legendy, w czasie oczekiwania na egzekucję, biskup miał modlić się za chorą córkę strażnika więziennego, napisał też do niej list podpisany ‘od twojego Walentego’. Dziewczyna w cudowny sposób odzyskała zdrowie.
W roku 496 n.e. Papież Gelazjusz ustanowił 14 lutego dniem świętego Walentego.


Stosowanie litery X na końcu listu jako symbolu pocałunku, wiąże się z czasami średniowiecza. Osoby niepiśmienne podpisywały się, stawiając krzyżyk (lub symbol krzyża chrystusowego), a następnie całowały go na znak szczerości i uczciwości swych intencji (jako formę przysięgi “Tak mi dopomóż Bóg”).
W alfabecie greckim litera X jest też pierwszą literą imienia ‘Chrystus’ (‘Christ’ w j.angielskim)’, co wyjaśnia powód stosowania skrótu X-mas zamiast Christmas - Boże Narodzenie.

15 luty Dzień Prezydenta

Obchodzony w trzeci poniedziałek lutego ku czci G. Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzień Prezydenta jest świętem federalnym. Tego dnia urzędy państwowe są nieczynne, pracownicy innych instytucji (prywatnych) pracują jak co dzień.

Mardi Gras - (tłusty wtorek) Ostatki

Zabawy organizowane z okazji końca karnawału wiążą się z tradycjami przywiezionymi do Stanów Zjednoczonych przez francuskich katolików. Podczas zabawy wybiera się króla i królową, którzy nagradzają swych poddanych słodyczami. Kolory Mardi Gras to złoty, fioletowy i zielony. Nawet ciasto w dzień Mardi Gras ozdabia lukier w tych trzech tradycyjnych kolorach.


No comments :

Post a Comment